Jasmin thail medicinskmassage

 

Thai­mas­sage har man ut­fört i år­hund­ra­den inom de kung­liga pa­lat­sen.

Den är bas­er­ad på djup tryckmas­sage utan olja och in­vol­ve­rar en­er­gi­lin­jer som går runt i krop­pen.

Mas­sagen hjäl­per till att lösa upp en­er­gi­prop­par så att man får ett fritt flö­de av ener­gi i krop­pen.

Denna massage lägger lite ton­vikt på att stretcha och böja krop­pen.

 

60 min: 550 kr.

90 min: 800 kr.

 

 

 

 

Copyright © 2012 All Rights Reserved Jasmin Spa och Massage AB

Orgnr: 556920-3069